Цени на фирмено лого изработено от Domakin.bg :

 

Вариант А: Изработка на 2 концепции за лого, до 3 възможни промени на избрания от вас вариант на лого,

срок на изготвяне на първите варианти до 72 часа.  

Цена: 128.00 лв.

 

Вариант B:  Изработване на 3 концепции за лого,

до 3 възможни промени на избрания от вас вариант на лого,

срок на изготвяне на първите варианти до 72 часа.   

Цена: 228.00 лв.

 

Вариант C:  Изработка на 6 концепции за лого, 

промени до краен продукт.  

Цена 528.00 лв.
 

Цената на избрания от вас вариант включва изработка на лого само на кирилица или само на латиница.
Втора версия на логото: 25%  допълнително към цената на избрания вариант.

Редизайн на фирмено лого. 

Цена: 99.00  лв.