Общи условия за уеб сайта | www.domakin.bg | Договор при Общи условия за използване на ® DOMAKIN

    
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  последно обновени на 01.януари.2015                                                                                                                             Информация за Домакин ЕООД  

 

 ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ►  
Ако не е прието друго в писмен вид, Вашето споразумение с Домакин ЕООД винаги включва като минимум Общите условия, посочени в този документ.
Общите условия са споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Домакин ЕООД по отношение на използването на www.domakin.bg

WWW.DOMAKIN.BG

Уеб Сайта www.domakin.bg - Включително базата данни с информация за търговци и онлайн  реклама, дизайнът, текстът, графиката

и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него с цялата информационна и бизнес инфраструктура, както и резултатите от търсения,
всички домейни,  поддомейни свързани с www.domakin.bg и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от от него.

ДОМАКИН
Всяка част, която прави www.domakin.bg да е това, което е. Екипа на Домакин ЕООД + Домакин.БГ ЕООД и Спътниците в изграждането на компанията.
администраторите на www.domakin.bg
Уеб сйтове създадени и менажирани от ДОМАКИН:
www.silverport.bg | www.domakin.bg | www.domakin.org | www.domakin.net | www.domakin.info
 
ПОТРЕБИТЕЛИ
Всеки, заредил в браузъра  http://  www.domakin.bg, www.domakin.info, www.domakin.net, www.domakin.org и всички тяхни разширения.    
УСЛУГИ
Стоките и Услугите, обект на продажба чрез www.domakin.bg. Уеб сайтовете на фирми настанени в www.domakin.bg.
Бизнес услуги, контакти и цялата информационна инфраструктура на www.domakin.bg
ФИРМИ
Фирми и Организации в договорни отношения с Домакин ЕООД


 


 
 

 

DOMAKIN 

 

При използване на www.domakin.bg вие приемате и се съгласявате с Общите условия.

Ако не сте съгласни с което и да било от Условията, вие не трябва да използвате www.domakin.bg

Общите условия важат за всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

Общите условия  важат за фирми присъстващи под каквато и да е форма на страниците на www.domakin.bg

Общите условия  важат и за фирми партньори на Домакин ЕООД

 

Моля, прочетете ги внимателно!

 

Домакин Ви дава Неограничен достъп до информационната инфраструктура на www.domakin.bg без регистрация. 

www.domakin.bg е изграден от 47 000 страници и отделни уеб сайтове.

www.domakin.bg няма изходящи линкове и Вие няма да бъдете препратени към никой друг Уеб Сайт извън структурата на Домакин.

Домакин е възможно най-точен в предлаганата информация и тя е сигурна в момента на публикуване.

Въпреки горното Домакин (нито който и да е доставчик на информация) не гарантира за точността,

пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

Домакин няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Домакин има Абсолютното право да редактира и премахва страници, фирмени сайтове и портали на www.domakin.bg  

Домакин зачита интелектуалната собственост на другите.

Всички графични изображения са създадени за  www.domakin.bg 

Всички снимки в www.domakin.bg са реални.

Всички текстове в www.domakin.bg са авторски.

Всички търговски марки, които не са собственост на Домакин ЕООД,

които присъстват в www.domakin.bg са притежание на техните собственици и могат да не са свързани пряко с Домакин.

За всеки спор или претенция, свързани по някакъв начин с посещението Ви в www.domakin.bg 

или с Услуги представени от Домакин чрез www.domakin.bg, се  кореспондира на e-mail: office@domakin.bg

 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите от www.domakin.bg

се извършват онлайн или на телефоните за контакти, обявени на видно място.

Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени.

Използването на други форми  за контакт се допуска, но не е официална форма за поръчка или уведомление.

Заявяването за използване на Услуги се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и цената им.

Освен където е обявено друго, цените на услуги в www.domakin.bg представляват пълната цена на дребно с включено ДДС в български лева.

Вашите покупки от трети страни свързани с www.domakin.bg могат да следват различни политики.

Домакин се свързва с клиентите и партньорите си лично чрез Оператор или Администратор ползващ за връзка един от  телефоните по-долу :

0878 270 222  /  0878 801 222  /  0878 270 255  /  0888 270 224  /  066 863 070  /  0897 270 222 / 0878 270 255

  

Потребителите имат съгласието на Домакин свободно да ползват информация и графики от www.domakin.bg

Това право не включва препродажба или комерсиално използване на www.domakin.bg

или всяко друго извличане на данни в полза на друга фирма или организация.

Използвайки Услуги на Домакин, Вие се съгласявате да използваме даните, които представите във връзка с обслужването Ви и с информационна цел.

Домакин не предоставя информация на трети страни.

Вие имате неограничено, но отменимо право да създадете хипервръзка, към всяка от страниците на www.domakin.bg

Използването на лого на DOMAKIN или други фирмени графики или търговски марки като част от линка, се договарят на  e-mail: administrator@domakin.bg

Не можете да публикувате на страниците на www.domakin.bg

Не можете да използвате фалшива информация при връзка с екипа на Домакин или във формите за директен контакт с фирми настанени в www.domakin.bg

Домакин не гарантира изрична или подразбираща се информация, съдържание, материали, продукти (включително софтуер) или услуги,

в каквато и да е форма, достъпни за Вас чрез www.domakin.bg, освен ако не е посочена в писмена форма.

Домакин си запазва правото да отказва Услуги и прекратява Поръчки и Партньорства по своя преценка.

По всички въпроси  пишете на email: domakin@domakin.bg

 

Правата на Домакин не се изчерпват само с описаните в Общите условия.

Домакин си запазва правото на всякакви действия, които не са в противоречие с действащото законодателство на Република България.

Нищожността на каквато и да е част от Общите условия или на допълнително уговорени

условия не води до нищожност на друга част или на Общите условия като цяло.

 

www.domakin.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от:

ДОМАКИН ЕООД

Габрово, ул. Байкал 8

BG200618707

Николай Колев

 

e-mail:   изпрати съобщение 

 

 0878 270 222

www.domakin.bg

| www.silverport.bg | www.domakin.org | www.domakin.net
 

Цялата информация за услугите на Домакин ЕООД  |  www.domakin.info

© 2009-2015 Домакин ЕООД | Запазени права