ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ ГАБРОВО, Уеб сайт от платформа DOMAKIN." />

ЗА НАС

Възможността за производство и използване на газове е един от фундаменталните елементи на техническия напредък в нашата ера. Промишлените газове съпътстват нашето ежедневие и се използват в почти всички промишлени процеси. Много от стоките и услугите, използвани в нашия бит са произведени с помощта на промишлените газове.

Промишлените газове се извличат от въздуха с помощта на физически процеси или чрез производствени цикли със значителна оптимизация на ресурсите и се доставят в зависимост от вида на приложението им и необходимите количества в газообразна форма (в бутилки или чрез тръбопроводи) или в течна форма (криогенни течности в изолирани резервоари) с различни степени на чистота.

ВИДОВЕ ГАЗОВЕ

Кислород (O2)

Кислородът е компонент на въздуха, жизнено необходим за всички форми на живот на Земята. Използван като заместител на въздуха, кислородът повишава производителността на различни промишлени процеси, спестявайки енергия и намалявайки замърсяванията.
Научи повече...

ПРИЛОЖЕНИЯ на КИСЛОРОДА:
💢 Заваряване и рязане;
💢 Обогатяване на въздуха при производство на: стъкло, стъклообразна шлака, стъклена вата, цимент, доломити, вар, огнеупорни материали;
💢 Химическа промишленост;
💢 Биологична и химическа обработка на отпадни води;
💢 Производство на озон;
💢 Кислородни горелки в електропещи и ротационни пещи за топене на олово, мед, алуминий, злато и сребро,калай,чугун и стомана;
💢 Медицински газ за дишане

Въздух (N2 , O2)

Въздухът се взема от атмосферата чрез аспирационна система. След това той се филтрира и пречиства така, че да е готов за пълнене в бутилки и за доставка до потребителите.
Научи повече...

ПРИЛОЖЕНИЯ на ВЪЗДУХА:
💢 Респирация;
💢 Газова хроматография;
💢 Атомна абсорбция;
💢 Нулев газ при калибриране на контролно-измервателни уреди

Аргон (Ar)

Аргон, ниско температурен, втечнен газ. Благороден газ.
Аргонът се добива чрез разделяне на въздуха. Аргонът присъства във въздуха в количества, по-ниски от 1%
Тъй като аргонът е химически неактивен, се използва като инертен елемент в много промишлени процеси.
Научи повече...

Приложения на Аргон:
💢 заваряване на метали с електрическа дъга;
💢 рязане на метали с електрическа дъга;
💢 дегазация на черни и цветни метали;
💢 разбъркване на стомана;
💢 инертни среди в металургията;
💢 производство на полупроводници :

"Поръчките се приемат по телефона в работни дни. Обслужва се централна България. "

SIAD, Поръчки на технически газове (BG), Актуализирано: 11 декември 2015.

"Доставките се извършват до обекта. В предварително договорен час."

SIAD, Доставки на технически газове (BG), Актуализирано: 01 март 2016

Свържете се с нас

Данни за контакт

Юлиян Петров
Дини и Криси ЕООД, Габрово, Индустриална зона,
Мобилни: 088 873 2607, 088 873 2608
Стационарен: 066 805 131
Факс: 066 805 131
Имейл:
uli_80@abv.bg
Социални мрежи