Електронен бизнес центърWWW.DOMAKIN.BG се управлява и е собственост на Домакин ЕООД / BG200618707
    
 

 

 

Ние сме приели, че всеки ден е нашият ден,                                                                                                    

в който трябва да направим стъпка напред                                                                                                         ОБЩИ УСЛОВИЯ 

           към новите предизвикателства.

             Днес е този ден и за Вас!

 


 

Домакин e отдаден на идеята за изграждане на уникален и единствен по рода си електронен бизнес център.

За нашите клиенти изграждаме цялостно представяне на всеки партньор или продукт, настанен на страниците на Домакин. Представени са

повече от 5000 продукта, услуги, фирми, магазини и ресторанти, обособени в отделни портали и обединени в едно цяло WWW.DOMAKIN.BG

Ясното и надеждно представяне на данни за всеки партньор или продукт и ангажираността на Домакин на всички нива, провокира бързи и правилни

решения на потребителите при закупуване на стоки, поръчки на храна или свободно ползване на информационната инфраструктура на сайта.

 Пазаруването и ангажирането на фирми при нас е сигурно, актуално и спестява ценно време.

www.domakin.bg e за всеки, който търси доверени ресторанти, търговци, доставчици, производители и фирми от всички сфери.

 Домакин предоставя нов начин за доставка на услуги, дистрибуция на стоки и управление на директни продажби.

Развива всяка услуга или продукт в профилирани канали с  постоянно обновяване и допълване на асортимента и възможностите си.

Обслужва домакинства и фирми чрез универсална логистична мрежа с пълно регионално покритие - денонощно без прекъсване.

www.domakin.bg  предлага  ефективен канал за реклама & проджби в интернет чрез бизнес уеб сайтове с конкретна маркетингова цел.

Бизнес партньорите на Домакин рекламират и продават на едно място.

 Продуктовото и фирмено позициониране при нас заема водещи места в търсещите машини за всички отрасли,

което е приоритет на екипа на Домакин и го прави надежден партньор за всеки бизнес, кореспондиращ с търсенето! 

Способността ни за реално изграждане на бизнес уебсайтове, целенасочени в маркетингови кампании и цялостно фирмено представяне

в интернет пространството доведоха до много ефективни и трайни партньорства.